admin
admin 5 years ago
ĐỜI NHƯ SÓNG BIỂN DẠT DÀO
DÂNG LÊN, XÔ TỚI, VỖ VÀO, CUỘN RA
ĐỂ LẠI NHIỀU LỚP PHÙ SA
CÓ NHÂN SẼ NỞ THÀNH HOA BỐN MÙA
admin
admin 5 years ago
Anh chẳng còn cả cuộc đời để chờ đợi trái tim em tan chảy đâu, vì thế yêu thì nói luôn đi cho nhanh.
admin
admin 5 years ago
Cầu chúc tất cả phụ nữ trên thế giới này mãi xinh đẹp, luôn là bông hoa thơm trong vườn hoa ngát hương, và mỗi người đều sẽ tìm được một tình yêu của đời mình.
admin
admin 5 years ago
Đã hết buồn và hết vấn vương
Lúa đã vàng toả ngát hương đồng.
(test - comment)