• admin

  admin

  “Chúng ta đã có đổi mới, đã có nhiều quyết sách quan trọng tạo động lực đi lên, nhưng đứng trước thách thức, đòi hỏi phải đổi mới sâu hơn, rộng hơn, lên một tầm mới, nếu một quốc gia không tìm được lợi thế của mình, không chủ động thì nhất định thua”.
  5 Friends
 • Yen hou pan

  Yen hou pan

  0 Friends
 • Linda Forsythe

  Linda Forsythe

  0 Friends